Privacy Statement

 

PRIVACY STATEMENT

 E.W.J. Smit BV, gevestigd aan de Dordtselaan 211, 3081 BP te Rotterdam is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van toepasselijke wetgeving).

E.W.J. Smit BV is een onderneming die gespecialiseerd is in de inkoop, verkoop en belening/verpanding van met name gebruikte goederen (pandhuis). Naast inkoop en belening van particulieren kopen we ook nieuwe- en gebruikte goederen in van bedrijven, bestemd voor doorverkoop.

VERANTWOORDING

Dit Privacy Statement omvat een omschrijving hoe E.W.J. Smit BV met privacy omgaat en aan de toepasselijke privacywetgeving voldoet.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van je persoonsgegevens door E.W.J. Smit BV.

WETGEVING

Dit Privacy Statement is zoveel mogelijk afgestemd op de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Als de overheid of de toezichthouder(s) voor de inwerkingtreding van de AVG nadere uitleg geven aan de bepalingen van de AVG zal E.W.J. Smit BV dit Privacy Statement voor zover nodig telkens daaraan aanpassen.

Dit Privacy Statement is ook bedoeld om te voldoen aan de verantwoordingsplicht zoals die is opgenomen in artikel 5 van de AVG.

VERWERKING

E.W.J. Smit BV verwekt je gegevens vanaf het moment dat jij je gegevens invult of achterlaat op onze website //www.goods4you-rotterdam.nl, dan wel vanaf het moment dat jij je op enige andere wijze met persoonsgegevens aanmeldt, fysiek of digitaal, om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening.

Onze website kan worden bezocht zonder dat E.W.J. Smit BV daarbij persoonsgegevens van de websitebezoeker nodig heeft. Wanneer je via onze website een contactformulier invult, al of niet voorzien van bijlagen, worden er door E.W.J. Smit BV wel persoonsgegevens verwerkt.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat wij zonder hun toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van kinderen onder de 16 jaar. Als je denkt dat dit toch is gebeurd zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact met ons op via rotterda[email protected]. Wij zullen deze informatie dan verwijderen. Onze diensten waarvoor een legitimatieplicht geldt zijn wettelijk al uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.

E.W.J. Smit BV verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is (dataminimalisatie).

E.W.J. Smit BV verricht geen volledig geautomatiseerde besluitvorming.

Indien en voor zover persoonsgegevens worden verstrekt aan leveranciers, heeft E.W.J. Smit BV verwerkersovereenkomsten gesloten.

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

E.W.J. Smit BV verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en/of die persoonsgegevens die door de overheid verplicht zijn gesteld bij het gebruik maken van onze dienstverlening (opkoper gebruikte goederen/pandhuis). Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. E.W.J. Smit BV is verantwoordelijk voor het juist overnemen van legitimatiegegevens in onze systemen, indien het om een dienst gaat waarbij legitimatieplicht en het registreren van persoonsgegevens een wettelijke verplichting is. Dit is het geval indien je iets aan ons verkoopt of beleend/verpand.

E.W.J. Smit BV heeft bij inkoop en belening van gebruikte goederen een wettelijke registratieplicht. De overheid heeft het Digitaal Opkopers Register (DOR) aangewezen als digitaal register. Het digitale opkopersregister van E.W.J. Smit BV is hieraan gekoppeld. De overheid bepaalt per dienst (inkoop – verkoop -belening/verpanding welke categorieën persoonsgegevens er moeten worden opgenomen in het Digitaal Opkopers Register.

E.W.J. Smit BV legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast voor zover dat noodzakelijk is om aan haar wettelijke verplichting te voldoen.

DOELEN

E.W.J. Smit BV verwerkt je gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Specifiek worden je persoonsgegevens verwerkt om de navolgende doeleinden:

  • Het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, zodat deze beter afstemmen op je wensen;
  • Het doen van benaderingen voor commerciële aanbiedingen die voor jou interessant kunnen zijn;
  • Het naleven van verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;
  • Het aangaan van een overeenkomst.
  • Het afhandelen van je betaling.

GRONDSLAGEN

E.W.J. Smit BV verwerkt je gegevens op basis van de navolgende grondslagen:

  • Toestemming (bij het invullen van gegevens op de website, bij het sturen van een mail naar onze organisatie waarin persoonsgegevens staan);
  • Uitvoering van een overeenkomst (bij het aangaan van een inkoop – verkoop – belening/verpanding);
  • Wettelijke verplichting (bij het aangaan van een inkoop – verkoop – belening/verpanding);
  • Gerechtvaardigd belang (ten behoeve van het onderhouden van relaties en loggen van websitebezoekers)

Bij verwerking op basis van de grondslag toestemming heb je het recht om je toestemming tot verwerking in te trekken. Wil je van je recht tot intrekking van toestemming gebruik maken? Neem dan contact met ons op via [email protected]

BEWAARTERMIJNEN

De bewaartermijnen die E.W.J. Smit BV hanteert, zijn afhankelijk van het noodzakelijkheidscriterium vanuit de AVG, met in acht name van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Als betrokkene heb je meerdere rechten, waaronder informatierecht, inzagerecht, aanvulling- en rectificatierecht, recht op vergetelheid, recht op beperking van de verwerking, bezwaarrecht en recht op dataportabiliteit. Meer informatie omtrent voornoemde rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

ONTVANGERS/DELEN MET ANDEREN

E.W.J. Smit BV kan je persoonsgegevens doorgeven aan zakelijke relaties en overheidsinstanties. De verstrekking van je persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming (via de website of een mail naar onze organisatie), uitvoering van de overeenkomst/wettelijke verplichting (bij het aangaan van een overeenkomst inkoop – verkoop – belening/verpanding)

E.W.J. Smit BV houdt bij het verstrekken van persoonsgegevens aan derden rekening met je belangen en verstrekt niet meer gegevens dan noodzakelijk. E.W.J. Smit BV hanteert hierbij maatregelen ter beveiliging van je persoonsgegevens.

BEVEILIGING

E.W.J. Smit BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. 

VRAGEN EN KLACHTEN

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door E.W.J. Smit BV dan kan je op kantoortijden telefonisch contact met ons opnemen via +31 10 290 99 55 of een mail sturen naar [email protected]

WIJZIGINGEN

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele Privacy Statement kan je vinden op www.goods4you-rotterdam.nl of kan op je verzoek worden toegestuurd per post of email.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies en ons Privacy Statement meer informatie

CASH4GOODS&GOODS4YOU is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. CASH4GOODS&GOODS4YOU gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: - het optimaliseren van de website - de integratie van social media - het verzamelen en analyseren van statistieken - Voor een aantal van deze punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via CASH4GOODS & GOODS4YOU-Rotterdam en internetgedrag volgen. Daarnaast ga je akkoord met ons Privacy Statement indien je onze website gebruikt. Deze kan je vinden op www.goods4you-rotterdam.nl/privacy-statement

Sluiten